ostavila sam onadva vrata o tkljuc 'ana za lopove! tsktsk!

Copies: